Институт по медиация и извънсъдебно решаване на спорове и Регионалното управление на образованието- Варна с пилотен за България проект, представящ медиацията в училище


Институт по медиация и извънсъдебно решаване на спорове и Регионалното управление на образованието- Варна с пилотен за България проект, представящ медиацията в училище
„Училищна медиация- пилотно прилагане, като иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, това е новият проект на Институт по медиация и извънсъдебно решаване на спорове, реализиран съвместно с Регионалното управление на образованието- Варна.

Стартиращ за първи път в България, проектът има подкрепата на Варненския окръжен съд, Варненския районен съд и Административен съд- Варна.

В Зала 3 на Хотел "Черно море" се събраха близо 200 души, проявяващи интерес към тази изключително актуална тема - алтернативното разрешаване на спорове в училищата.

Присъстваха ученици и учители от град Варна и от град Провадия, експерти от Регионално управление на образованието, журналисти, представители от Община Варна, магистрати от Варненски районен съд, Варненски окръжен съд и Административен съд- Варна, представители на неправителствени организации.

Лиляна Савова- Председател на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, модератор на събитието, откри срещата:

„Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Днес сме се събрали, за да ви представим първия етап от проекта за училищна медиация, който организираме съвместно с РУО- Варна. Това е един проект, който е пилотен за нашата държава. Успяхме да обединим институцията, която отговаря за образованието в нашата област и професионалната организация, която обучава медиатори и провежда най-голям брой медиации в областта. Ние имаме повече от 10-години опит в това, което правим.

Идеята на проекта е да се въведе медиацията, като алтернатива за разрешаване на конфликти и училището да се превърне в едно по-сигурно място, като се създаде нужния комфорт, както на учениците, така и на хората, които се грижат за всички процеси на територията на едно училище.“

Марин Маринов, председател на Окръжен съд- Варна:

„Добър ден и добре дошли. Радвам се, че идеята, която започнахме преди няколко години, намира такава добра реализация и в училищата. Преди година и половина с колегите, част от които са тук, решихме да създадем първия Съдебен център по медиация в град Варна и всъщност първия извън град София. Тогава дори нямахме идея, че толкова бързо и толкова интензивно нашите добри намерения ще имат почва и в образованието. Радвам се, че има и продължители, защото се оказва, че съдебната медиация работи. Да се надяваме, че добрите практики и добрите основи, които поставиха колегите адвокати и медиатори в град Варна ще намерят приложно поле и в образованието, защото виждаме и от ежедневните неща, които се случват, че конфликтите са навсякъде. Благодаря ви, че сте намерили време и сте тук! Успех на целия форум.“

Деспина Георгиева, Координатор на Център за медиация към съдебен район на Окръжен съд- Варна и обучител към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове:

„Най-хубавото на този формат е, че има много ученици, защото обикновено се случва само представители на институциите да говорят за проблемите на децата. Хубаво е младите хора да видят от първа ръка каква би била ползата да усвоят алтернативните способи за разрешаване на спорове. Защо съдът има отношение към медиацията? Аз съм изключително благодарна и на ръководството на Окръжен съд, и на ръководството на Районен съд, че така прегърнаха идеята да създадем Центъра за медиация, защото разбрахме с натрупаните години опит, че правораздаването не може да бъде самоцелно. Ние не решаваме споровете, за да докажем колко сме добри юристи, защото зад всеки един случай стоят човешки съдби. И затова, както имам един любим израз от Мечо Пух, когато Кристофър Робин го държал за краката и го влачел по стълбите надолу, той си казал, че сигурно има и друг начин да се слиза по стълбите. Ето затова си казахме, че вероятно има и друг начин, по който хората да намират по-голямо удовлетворение от това да разрешат един спор и то окончателно. А защо училищна медиация? Защото учениците са групата, която смятаме, че е най-гъвкавата, най-податливата на новите неща.“

Ерна Якова, председател на Районен съд- Варна:

„За мен ще бъде много интересно да видя как върви медиацията сред учениците и много се надявам, че те ще имат голяма полза от пилотния проект, който разработва Регионалния инспекторат по управление на образованието и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Да се надяваме, че ще имате успех с формите, които ще предприемете за разрешаване на спорове между ученици, защото това са нещата, на които ние сме свидетели не само в рамките на училищните структури, а и извън тях. Защото споровете между ученици излизат извън училището, стигат и до нас и тогава нещата вече взимат съвсем друга посока. Успех желая на проекта и на всички, които го реализират. Надявам се, ние да ви бъдем от полза с това, което сме постигнали на практика и за всички, които потърсят нашата помощ, съдилищата на Варна са отворени, в този смисъл. В другия- гледайте по-скоро да не стигате до нас.“

Йордан Михалев, директор на Средното общообразователно училище в Провадия:

„Уважаеми гости, колеги, скъпи ученици, освен всички други очаквания и задължения на училището, то има за цел и да формира усещане на учениците, че в обществото действат норми и правила, които трябва да се спазват. Със своите действия или бездействия ние не трябва да нарушаваме интересите и личното достойнство на хората, които ни заобикалят. Към момента нормативната уредба в училище е насочена по-скоро в друга посока и не създава такава предпоставка. Докато стигнем до някаква санкция към тези, които по една или друга причина нарушават достойнството, авторитета и личното пространство на съучениците си или на други членове на обществото, процедурата е много дълга и никак не е лесна. Това наложи ние да търсим някакви алтернативни форми на взаимодействие в училището, в този триъгълник: ученици- учители- родители. В училище в една или друга форма възникват нестандартни ситуации, да не кажа инциденти, в които има противопоставяне между ученици или между ученик и учител, дори между родители. Когато започнем нещо ново, ние търсим ползите от него. Ползата от въвеждане на училищната медиация аз разглеждам в два аспекта. Единият е по отношение на децата, които активно ще участват и ще придобият умения за медиатори. А на останалите деца ще им бъде предложен един нов начин за разрешаване на спорове, т.е., че не бухалката може да разреши всяка една ситуация. Не силата, а разговорът и добрата нагласа могат да оправят всяка ситуация."

По време на събитието двама ученици- участници в проекта представиха училищната медиацията с кратка презентация.

Те обясниха, че медиацията в училищата цели да подкрепи учебната среда в случай на конфликти между ученици, учители, родители, като насърчи разрешаване на споровете по конструктивен начин. Училищният медиатор помага на страните да проведат фокусиран разговор и да постигнат договореност, която удовлетворява всяка от страните както поотделно, така и заедно. Медиацията позволява да се договори най-доброто и за двете страни, получавайки разбиране за собствената си позиция и позицията на другия. 

Срещата продължи с демонстрация на симулирана медиация на интересен училищен спор. Бе показано как се осъществява комуникацията между медиатори и спорещи страни и нагледно се представи процедурата по медиация.
Ко-медиатори бяха Лиляна Савова и Венета Иванова- обучители и медиатори към Институт по медиация и извънсъдебно решаване на спорове. Страни в спора бяха ученици от Средното общообразователно училище в гр. Провадия и от Професионалната гимназия по туризъм във Варна.

След официалната част гостите бяха поканени на коктейл, където обсъдиха свои идеи, виждания и възможности за съвместна работа.