Информационна среща "Медиация в образованието“ се проведе във Варна


Информационна среща "Медиация в образованието“ се проведе във Варна

Информационна среща на тема „Училищна медиация- пилотно прилагане, като иновативен метод за справяне с проблеми в училището“ се проведе във Варна.

Проектът е по инициатива на Институт по медиация и извънсъдебно решаване на спорове, съвместно с Регионалното управление на образованието- Варна.

Информационната среща бе водена и модерирана от  Лиляна Савова- Председател на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове и Венета Иванова- част от екипа на Института.

Във форума се включиха ученици, учители, експерти от Регионално управление на образованието, журналисти, магистрати от Варненски районен съд, Варненски окръжен съд и Административен съд- Варна, представители на неправителствени организации.

По време на събитието бе представена медиацията, като процедура, както и основната концепция на проекта.
Процедурата по медиация бе представена от двама ученици- участници в проекта:

"Медиацията е процедура на преговори, подпомагани от трето лице – медиатор, който притежава специални познания и умения за разрешаване на спорове. Тя е доброволна и поверителна. Експертът, който я подпомага е безпристрастен към страните и не дава решения по спора. Именно защото не решава спорния въпрос той осигурява гаранции, че всеки ще бъде изслушан и ще участва във вземането на решение по честни правила.”

Лиляна Савова- Председател на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, представи идеята на проекта.

Медиацията в училищата цели да се подпомогне разрешаването на конфликти между ученици, учители, родители по конструктивен и ефективен начин.  В спокойна среща ученици-медиатори ще помагат на съучениците си да разрешат недоразумения, като изслушват и проучват как всеки си представя най-добрите решения на ситуацията. Медиацията в училище освен намаляване на конфликтите, ще подпомогне и  овладяването на неприятните последици от тях.

Медиацията е подходяща при повечето спорове в училище, свързани със скарвания, недоразумения, клюки, обиди, злепоставяне, кражби, някои сбивания.

По време на информационната среща, административните ръководители на Окръжен и Районен съд- Марин Маринов и Ерна Якова коментираха, на базата на близо 2-годишната дейност на Центъра по медиация към съдебен район- Варна, предимствата на този алтернативен способ за решаване на спорове извън съда. Нееднократно се акцентира на ролята на подобни тематични срещи за популяризиране на медиацията, като иновативен метод за преодоляване на проблеми и в училищна среда, още повече на фона на зачестилите случаи в страната на възникване на конфликти в хода на образователния процес, както между учениците, така и между тях и техни учители или родители. 

Срещата продължи с демонстрация на симулирана медиация, която бе представена от ученици от Средното общообразователно училище в гр. Провадия и от Професионалната гимназия по туризъм във Варна. Целта бе да се покаже нагледно как се осъществява комуникацията между медиатори и спорещи страни и да се представи процедурата за медиация. 

Директорът на Средното общообразователно училище в Провадия изрази мнение, че училищната медиация би била много полезна, както за учениците, така и за учителите. Според него това е един нов начин за разрешаване на спорове, който ще научи децата да разговарят повече помежду си.

Присъствалите на информационната среща действащи магистрати от всички варненски съдилища, представителите на Община Варна, Регионалното управление на образованието, сертифицирани медиатори, ученици и учители, обмениха идеи относно възможностите за задълбочаване на сътрудничеството  и обсъдиха практически аспекти на взаимодействието между съдии, медиатори и професионалисти от образователната и социалната сфера.