ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА “МЕДИАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ”


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА “МЕДИАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ”
Проектът се реализира от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, съвместно с Регионален инспекторат на образованието- гр. Варна.

По време на информационната среща ще бъдат представени: Медиацията- метод за справяне с проблеми в училище; Учениците за медиацията; Представяне на процедурата по медиация от участник в проекта; Симулирана медиация между ученици; Дискусия по темата.

В рамките на информационната среща ще бъде представено изпълнението на дейност от Годишния план на РУО-Варна за учебната 2016/2017 г. по проекта.
 
Дата: 29. 06. 2017 г.
Час: 14:00 ч.
Място: Конферентна зала № 3 на Хотел „Черно море“.
Коктейл: 16:00 ч.