Покана от Министерство на правосъдието за участие в проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“


Покана от Министерство на правосъдието за участие в проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“
Приложено публикуваме покана от Министерство на правосъдието за участие в проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изпълняван от Министерството на правосъдието, в периода 29 май - 3 юни 2017 г.

Обучението по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица ще се проведе в гр. Варна.

Обучението се финансира изцяло от програмата. Ще бъдат обучени 20 души от цялата страна.

На интернет страницата на Министерството на правосъдието в раздел „Единен регистър на медиаторите“ ще бъде публикувана детайлна информация за събитието, както и условията за кандидатстване.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Петя Алипиева – координатор на проекта, телефон: 02/9237531, p_alipieva@justice.government.bg.