Обучението по медиация или как се става сертифициран медиатор?


Обучението по медиация или как се става сертифициран медиатор?
Случва ли ви се приятелите ви да се обръщат към вас за съвет, когато имат проблеми? Да споделят с вас какви пререкания са имали- с партньора, с колеги, с шефа, с роднините? Ако сте се чувствали по средата на завихрили се конфликти или като доверен човек, на чийто съвет се разчита в тях, вероятно имате естествен усет за това как да помагате на другите да решават проблемите си. И естествено влечение да го правите.

Хората, които идват на обученията ни за медиатори имат естествена склонност към това да потушават конфликти. И това ги прави естествени медиатори в ситуациите, в които са попадали.

Обучението за медиатори само подрежда и надгражда тези умения.

Какви прагматични умения изграждат медиаторите в обучението?

Първото, с което се срещат медиаторите в обучението, е огледалото за себе си- успяват да се огледат как са решавали конфликтите досега, какво работи и какво може да работи още по-добре за тях.

Изключително ценен опит ни дава и първият сблъсък на желанието ни да дадем съвет и решение с естествената нужда на страните в спора да бъдат изслушани, разбрани, но не и да им бъде казано какво да направят. В хода на обучението всеки медиатор постепенно си изгражда личен подход за това как да овладява желанието за даване на съвет и решение (тъй като законът изисква от него да се въздържа от това), и да помага на събеседника си сам да достига до изводите за решаването на собствения му проблем.

Това умение дава такива видими и прагматични резултати, които се проявяват още в първите ежедневни разговори след курса- когато изслушваме и насочваме с въпроси разстроен или афектиран събеседник, той не просто се успокоява и накрая ни благодари за разбирането, но и без да разбере как, излиза от разговора с нас с решение, с усещането, че сам го е измислил. Неслучайно едно от най-важните умения във всички преговори, които водим, е това да оставим другия с усещането, че той сам е стигнал до идея или е намерил решение. Затова на практика всяко медиаторско умение, което отработим в курса, ни дава плодове във всички последващи преговори, които водим в личния и професионалния си живот.

Какво повече дава обучението за медиатори в сравнение с курсовете за преговори и комуникативни умения?

Освен умението да насочваме събеседника към негово собствено решение на проблема, в обучението за медиатори научаваме ключови умения, които многократно надхвърлят обичайните умения, научавани в курсове за комуникативни умения и преговори.

Това е така, защато в обучението по медиация имаме различна цел- фигуративно това означава да успеем да помогнем на спорещите страни да разделят една торта, която обикновено и двамата искат за себе си. Това включва умението да намалим напрежението, което всеки от тях изпитва от заплахата да загуби, да чуем намеренията на всеки по отношение на тортата, да положим основа за създаване или включване на съпътстващи тортата блага– кейкове, сладки, фрешове, и да обсъдим как могат да бъдат разпределени- с оглед на реалната ситуация и нуждите на всеки.

Това е сложен разговор и за да го водят към успешен резултат, в обучението медиаторите развиват три важни групи умения:

- психологически- да успокояват и насочват емоциите на страните към конструктивно обсъждане, както и да помагат за подобряване на общуването и отношенията на страните,

- процедурни- да ръководят процедурата със здрава ръка в кадифена ръкавица- или иначе казано да осигурят разговора да се води по ясни и справедливи правила и да бъде фокусиран върху важните теми, така, че страните да се чувстват сигурни и същевременно спокойни, че ще имат равни възможности да участват и да защитят интересите си, при неутрална, безпристрастна и поверителна подкрепа,

- по същество- да насочват страните да обсъдят фактите и интересите по спорния случай, да ги анализират и да намерят варианти за решение, като изберат най-удовлетворяващия въз основа на критерии, приемливи и за двете страни.

Какво споделят медиаторите за обучението?

Освен тези силно практически умения, медиаторите често споделят след обучението и за личното си преживяване- най-често срещаното сред тях е: „Видях, че мога реално да се справям с много конфликтни ситуации. Толкова съм доволен, че наистина успях да помогна да се намери решение”. Както и: „Вече разбирам по-добре, че има две гледни точки и че винаги могат да се намерят общи интереси. Имам увереността, че мога да правя това във всяка ситуация, включително и при мои конфликти.”

Какво всъщност правим по време на едно обучение за медиатори?

В обучението за медиатори 6 дни интензивно практикуваме разрешаването на конфликти. Ако очаквате да слушате тихо лекции, това няма да се случи.

В обучението ще изпробвате многобройни техники лично, ще се пробвате да въздействате на разгневени страни, да преодолявате всякакви съпротиви в поведенията на страните, да насочвате разговора от гневни реплики към конструктивни обсъждания- или иначе казано ще водите медиации в симулирана среда по реални казуси. В цялото обучение лично вие ще проведете като медиатор или в ко-медиация с колега най-малко 4 медиации. И ще получите честна обратна връзка за това какво конкретно сте направили добре, и върху какво си заслужава да работите още.

Разбира се, ще чуете и всичко необходимо за това как да ръководите процеса на медиация и какви техники са ви необходими, каква е правната уредба и практиката в сферата на медиация в България, ЕС и по света.

Повече за конкретното съдържание на обучението за медиатори, което провеждаме, можете да прочетете тук.

А след като завършите обучението за медиатори: какво всъщност е необходимо, за да започнете да упражнявате дейността?

Как се става сертифициран медиатор?

За да станете сертифициран медиатор, който да има правоспособност да упражнява тази дейност, е необходимо да отговаряте на условията на чл. 8 от Закона за медиацията, както и да сте завършили обучение за медиатори към одобрена от министъра на правосъдието обучителна организация. Център за обучение на медиатори „Итера Акадами“ към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове е одобрена обучителна организация със заповед на министъра на правосъдието.

След като преминете успешно обучението за медиатори, с полученото удостоверение се вписвате в Единния регистър на медиаторите в България. От момента на вписването ви в регистъра вече официално можете да упражнявате дейност като медиатор.Автор: Севдалина Александрова
bgmediation.com