Какво мислят участниците за обучението по медиация - най-новите мнения от 2016г.


Какво мислят участниците за обучението по медиация - най-новите мнения от 2016г.
Ето само малка част от мненията на участници в обученията за медиатори в края на 2015 и началото на 2016г.

Какво беше най-полезно за Вас в съдържанието и методите на обучението?

Страхотно, пълноценно изживяване, чрез реални практически казуси. Надминахте в пъти очакваното. Имате уникален подход всяка и се балансирате като лектори невероятно. Веселина Купенова

Симулираните медиации, открития диалог по всички теми, техниките за справяне с проблемни поведения и тестовете за установяване на нашия модел на работа. Венцислава Манчева

Симулираните медиации, връщането и повтарянето на направеното от групата. Извеждането на акцентите за това, което прави и което не прави медиаторът. Обсъждането на всяка симулирана медиация. Гергана Илиева

Атрактивното поднасяне на информацията, което довежда до бързото й запомняне. Георги Кардашев

Практическата насоченост, обратната връзка и личния подход. Валентин Димитров

Начините на овладяване на поведението на участниците, и за идентифициране на конфликта. Позитивизма и поощрението. Теодора Божилова

Считам, че чест от нещата, които научих, и начина, по който бяха представени, ще ми помогнат много в общуването и възприемането на хората и събитията в ежедневието ми. Лиляна Стамова – Лулу

Много добре структурирана и стегната информация за същността на медиацията като процес. Методите бяха интересни и разнообразни. Айсидора Ставрева

Практичните занятия. Материалът е поднесен по невероятно достъпен и разбираме начин. Ганчо Иванов

Методите на обучение за мен бяха изключително ефективни, защото много умело са заложени както теоретични, така и практически умения и получих възможността изцяло да променя гледната си точка по отношение на начина на придобиване на нови знания. Цветина Ангелова

Засиления и активен практически курс през цялото обучение. Поддържането от страна на обучаващите на жив интерес и активност в са като обучавани. Професионализма на поднасяне на информацията и нивото на обучителите. Лилия Миланова

Много полезно беше това, че за всяка тема имаше ролева игра, посредством която имахме възможност да усетим по-добре материята. Стефания Петрова

В съдържанието всичко ми беше полезно. Това е нова материя за мен. В методите на обучение – Албена и Севи чудесно се допълват и всеки се разпозна в една от двете, което направи потока лесен. Гергана Капио

Полезен беше броя на медиациите и добре направените помощни материали. Също така отношението и позитивния начин на работа. Каролина Сорочинска

Досъпния начин, чрез който се поднасяше информацията. Систематизираната информация и приятната обстановка. Аделина Ангелова

Начина на поднасяне на информацията, умението за привличане и поддържане на вниманието. Адриана Николаева

Нещата, които научих за комуникацията и как мога да я подобрявам. Много е полезно, че започнах да се уча да гледам по различен начин на конфликта. Александра Милева

Страхотното и различно представяне на материала и професионализма на водещите. Петър Коев


С какво беше полезно обучението като цяло за професионалната Ви практика и отношенията Ви?

С различния поглед на медиатора към даден казус, с тренирането на отделяне на спорно от безспорно, с говоренето пред повече хора, със структурата, която се даде и с ритъма на медиацията. Венцислава Манчева

Активното слушане, изследването на интересите на страните, търсенето на варианти. Наученото ми помага да разбирам по-добре хората, с които общувам. Гергана Илиева

Обучението ми даде възможност да оценя ролята на слушащия в общуването и ме научи да разграничавам интереса. Георги Кардашев

В професионалната ми практика ще ми помага много в разбирането на желанията и интересите на клиентите и по-лесно безпроблемно реализиране. Също така смятам да се опитам да се реализирам професионално и в друга професия – медиацията. Лиляна Стамова – Лулу

Обучението ще е полезно при разрешаване на спорове както в професионалната ми практика, така и в личен план. Айсидора Ставрева

Относно отношенията – да бъда максимално "обран" с непознати хора. Ганчо Иванов

Обучението беше полезно и по отношение на професионалната ми реализация. Уверих се, че има техники, които мога да използвам в общуването с клиентите си, за да ги уверя в предимствата на медиацията. Цветина Ангелова

Полезността успях да я видя още в процеса на обучение. Приложих практики както в личните си така и в служебните си отношения, при което бях приятно изненадана от бързите и леки резултати. Лилия Миланова

Придобиването на нови комуникативни техники и умения, правила на поведение при воденето на преговори.
Стефания Петрова

Надявам се да е възпитало търпение. Очаквам да съм по-добра в работата с групи – 2,3,4 човека. Гергана Капио

За професионалната ми практика е полезно това, че се научих да обръщам повече внимание на интересите на хората срещу мен. Това се отнася и за личните ми отношения. Каролина Сорочинска

Погледнах по нов начин върху отношенията между хората и колко е важно да комуникираме и да се вслушваме в думите на другия. Аделина Ангелова

Дава подход в общуването и други важни умения, които не се учат в училище. Адриана Николаева

И в работата ми и в личната среда започнах да комуникирам по различен начин с хората. Смятам, че и в преговори и в различни конфликтни ситуации занапред ще се справям по-добре. Александра Милева