Как да се справяме с "трудни" хора- в преговорите, в ежедневието, в медиацията.

»
»
Как да се справяме с "трудни" хора- в преговорите, в ежедневието, в медиацията.

7 Юни 2018 г., от 9.30 до 17.30 ч.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО?

Щастливи сме да Ви поканим на едно отдавна обещано обучение.

Ще ви покажем високоефективната техника за решаване на проблеми, която е като шперца, който допълва инструментариума на медиатора и на всеки, който иска много по-умело да преминава през проблемните и спорни ситуации в преговорите и в ежедневието.

За какво е това обучение?

За да ни даде точните въпроси и техники за решаване на проблеми с „трудни" хора.

На кои въпроси можете да намерите отговор в него:

• Как да подходите, когато имате работа с хора, които не знаят какво искат?

• Или с такива, които не знаят как да го постигнат?

• Как можете да разкриете и ползвате изобилието от ресурси в преговорите и в медиацията?

• И как да насочите другия към конкретни действия в името на желания резултат в преговорите.

За кого е това обучение:

За хора, които имат интерес към воденето на преговори, управлението на конфликти и медиацията.

Какво ще се случи на обучението:

• Запознаване с техниката- поднесено с практически примери по всяка стъпка;

• Практика на всяка от стъпките в упражнения;

• Решаване на казус чрез медиация.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

- При заплащане на таксата до 10. 05. 2018 г. или при записване на повече от 2-ма участници заедно:- 90 лв. на участник.

- При заплащане на таксата до 28. 05. 2018 г.: 110 лв. на участник.

Таксата за обучението е крайна цена за 1 участник и включва 1-дневнотo обучение, материали и кафе-паузи.

Местата са ограничени, поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

За сертифицираните медиатори обучението представлява 1 модул- 10 от общо 30 часа, от надграждащо обучение по медиация. При успешно преминаване на още два 1-дневни модула, участниците могат да получат сертификат за завършено надграждащо обучение по медиация съгласно изискванията на Наредба №2 по чл.8 от Закона за медиацията.

Допълнителни надграждащи модули в областта на семейната медиация можете да видите тук.

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Формуляр за участие можете да изтеглите от интернет сайта www.itera.bg или да получите на Вашия e-mail като изпратите е-mail със заглавие Form- Obuchenie 1 на e-mail: academy@itera-bg.com.

Формуляр със заявка за участие можете да изпратите на електронен адрес: academy@itera-bg.com.

След изпращане на заявката от ваша страна, на мейла ви ще получите проформа фактура, съдържаща необходимите данни, за да генерирате плащане.

За допълнителна информация: 052 609 178; 052 605 430; 0884 58 58 98;

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Банков превод
Плащането се извършва чрез банков превод на сумата, посочена в проформа факурата, която сме ви изпратили на електронния адрес след получаване на заявката от ваша страна.

В офисa на Итера Академи
В офиса ни се приемат плащания в брой.
Адрес: гр. Варна, ул. „Славянска“ 12

НАШИТЕ ОБУЧИТЕЛИ

Водещите обучители имат специализация по търговска медиация в Съфълк Лоу Скуул в Бостън и в Харвард. Участвали са в изработването на ЗИД на Закона за медиацията и Наредбата по прилагането му. Участвали са в създаването и развитието на първите в България центрове за търговска медиация (2005г.), и на първия успешен съдебен център за спогодби и медиация при Софийски Районен и Софийски градски съд.

В екипа ни участват и гостуващи лектори по конкретни теми.

Провеждани са сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти, вкл. обучения за: сертифициране на медиатори, съдии по медиаторски техники, търговска и семейна медиация (съвместно с преподавателски екип от Харвард), както и младши съдии и младши прокурори в Националния институт на правосъдието.

Трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори, в международен екип, по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed), финансиран от Европейската комисия, (2012);

Надграждащи обучения за медиатори, специализирани обучения за преговори и разрешаване на конфликти, включително за адвокати, частни съдебни изпълнители, администрация, мениджъри от всички нива, експерти в областта на човешките ресурси.

Изтегли файлове
Как да се справяме с "трудни" хора- в преговорите, в ежедневието, в медиацията- Покана
Как да се справяме с "трудни" хора- в преговорите, в ежедневието, в медиацията- Формуляр за участие
Как да се справяме с "трудни" хора- в преговорите, в ежедневието, в медиацията- Формуляр за участие

Регистрирай се за участие