СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ


Към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове функционират следните центрове:

- Център за медиация „Итера“

- Център за обучение на медиатори „Итера Академи“

- Център за неформално обучение „Итера“
 • Център за медиация "Итера"
  Център за медиация "Итера"

  Нашата цел е да предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове, да популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация, да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.

  чети повече »

 • Център за обучение на медиатори "Итера Академи"
  Център за обучение на медиатори "Итера Академи"

  Ние сме Център за обучение на медиатори „Итера Академи“. Одобрени сме от Министерството на правосъдието като обучителна организация. Oбучителите ни по медиация са едни от първите сертифицирани медиатори в България- с повече от 10 години опит ... 
  чети повече »