Сертифициращо обучение за медиатори /ПРЕДСТОЯЩО/

10 Mарт- 26 Март 2017 г. | Ниво 1: 10, 11, 12 Март; Ниво 2: 24, 25, 26. Март 2017 г.
Сертифициращо обучение за медиатори /ПРЕДСТОЯЩО/
Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация, в следствие на прекия ни опит от обучения по медиация с международни екипи от САЩ, Великобритания, Германия, Италия.

Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.
чети повече »